KOKUSAI INTERPRETING, INC.
languages Mga Klase ng Wika
Albanian Wikang Albanian
Arabic Wikang Arabic
Belorussian Wikang Belorussian
Bengali Wikang Benggali
Bulgarian Wikang Bulgarian
Burmese Wikang Burmese
Catalan Wikang Catalan
Croatian Wikang Croatian
Danish Wikang Denish
Dhivehi Wikang Dhivehi
Dutch Wikang Dutch
Dzongkha Wikang Dzongkha
English Wikang Ingles
Finnish Wikang Finnish
French Wikang Pranses
German Wikang Aleman
Greek Wikang Greek
Gujarati Wikang Gujarati
Hebrew Wikang Hebrew
Hindi Wikang Hindi
Hungarian Wikang Hunggarian
Indonesian Wikang Indonesian
Italian Wikang Italyano
Japanese Wikang Hapones
Khmer Wikang Khmer
Korean Wikang Koreano
Lithuanian Wikang Lithuanian
Malay Wikang Malay
Mongolian Wikang Monggolian
Nepali Wikang Nepali
Pekingese Wikang Pekinis
Persian Wikang Persian
Portuguese Wikang Portuguese
Punjabi Wikang Punjabi
Romanian Wikang Romana
Russian Wikang Russian
Serbian Wikang Serbian
Spanish Wikang Kastila
Swahili Wikang Swahili
Tagalog Wikang Tagalog
Taiwanese Wikang Taiwanis
Thai Wikang Thai
Tibetan Wikang Tibetan
Turkish Wikang Turkish
Uighur Wikang Uighur
Ukrainian Wikang Ukrainian
Urdu Wikang Urdu
Vietnamese Wikang Vietnamis
Homepage
E-mail
There have beenvisitors
to this page since 9th January, 2007
(Access Counter was set on 9th January, 2007.)